Maďarčina

MAĎARčINA

komunikácia

Čím sa odlišujeme ?

Odlišujeme sa individuálnym pristupom ku každému žiakovi a žiačke. Vytvaráme individuálne učebné plány založené na úvodnej konzultácii. Učíme všetky vekové kategórie.

Vlastné postupy

komunikácia

individulány prístup

Chcete sa dorozumieť po maďarsky ? Ste tu správne, komunikácia a konverzácia sú našim hlavným zameraním. Našou špecializáciou je naučiť Vás komunikovať v maďarčine. Poskytujeme vlasné postupy a materialy z maďarského prostredia a prezradíme Vám aj kľúč ako sa efektívne učiť.

Maďarský jazyk má niekoľkotisícročnú históriu, viete kam až siaha ?

Maďarský jazyk má niekoľkotisícročnú históriu siahajúcu do Ázie. Pôvod jazyka nie je presne známy, najčastejšie sa maďarčina zaraďuje k ugrofínskym jazykom, ale existujú aj alternatívne teórie. Približne pred 3 000 rokmi sa maďarčina vyčlenila zo skupiny ugrofínskych jazykov v blízkosti pohoria Ural, neskôr mali na ňu silný vplyv turkické jazyky. Z prehistorického obdobia maďarčiny nejestvujú žiadne písomné doklady.