Nemčina

nemecký jazyk

Čím sa odlišujeme ?

Odlišujeme sa individuálnym pristupom ku každému žiakovi a žiačke. Vytvaráme individuálne učebné plány založené na úvodnej konzultácii. Učíme všetky vekové kategórie.

Vlastné postupy

komunikácia

individulány prístup